ElevReviews og feedback på Søndervangsskolen i Viby

Et inspirerende besøg på Søndervangskolen, hvor de med forældresamarbejdet er gået fra skæld-ud-samtaler til feedback og samarbejde.

Overordnet virker skolen til både at have stærkt fokus på fagligheden, især i dansk og matematik, men også et godt syn på værdien af konstruktivt feedback løbende. Skolen virker tydelig på hvad der giver mening og hvad der passer ind i skolens værdisæt.

Derudover har skolen en klar målsætning: Karaktersnittet på 6,6 skal nås!

Med pædagogisk leder Anne Katrine Kusk som min guide, fik jeg lov til at være med til 2 såkaldte ElevReviews, som er et format á 15 minutter pr. barn, som de afholder 4 gange om året. Hver gang med start kl. 12 og så til cirka kl. 18. Uanset om man har 1 eller flere børn, så afvikles det hele på én eftermiddag i hver klasse med hhv. dansk og matematiklæreren.

Konkret var jeg med til ElevReview på hhv. 6. årgang og 9. årgang. Begge gange oplevede jeg elever der fortalte om deres arbejde, lærere der med både ord og kropsprog var tydelige i dialogen og konkret feedback på barnets niveau.

Jeg oplevede også gode og åbne spørgsmål fra lærerne, som gav anledning til refleksion og børn der måske var lidt nervøse, men samtidig deltog undervejs og tog godt imod feedback.

Til inspiration fra dig som vil arbejde videre med udviklingen af skole-hjem samtaler, kan jeg anbefale at se dette materiale, som jeg fik lov til at dele: