Om Forældrestemmen

Forskellighed er den største styrke i vores fællesskab, og det gælder særligt for børn og unge. Vi arbejder på at gøre forskellene til grobunden for mere trivsel og bedre undervisning i vores institutioner.

Vores børnetilbud i Danmark skal nemlig altid være for alle børn og for alle forældre, uanset hvor i landet man bor. Det skal være tilbud, hvor forældre har indflydelse på deres børns hverdag, og hvor der er mulighed for at indrette hverdagen til det enkelte barn. For der er ikke to børn, to vuggestuer, folkeskoler eller fritidshjem, som er ens.

Derfor arbejder vi for, at alle børn og unge får en hverdag, hvor der er plads til begejstring og tid til at tage hånd om det, som er svært.


Vores adresse er Mejlgade 73, 8000 Aarhus C. Du kan ringe til os på 31 32 29 76 og naturligvis finde os på Facebook og LinkedIn

Vi har også en åben Facebook gruppe #forældrestemmen, som ikke kun er for medlemmer og som bruges til dialog og samtale, så vi alle kan blive klogere for børnenes skyld.


Foreningen blev formelt stiftet den 6. februar 2019 på en stiftende generalforsamling. I februar 2020 afholdte vi en ordinær generalforsamling i Aarhus (se referat).


Læs mere om vores bestyrelse og vedtægter